Bližší informace o škole

15.01.2018 - 07:50

Uplatnění absolventů vyšší odborné školy pedagogické:

Speciální pedagogika

Ke studiu zaměření speciální pedagogika se mohou přihlásit i uchazeči se zdravotním postižením

 • učitel/ka mateřské školy
 • učitel/ka mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vychovatel/ka
 • vychovatel/ka dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pedagog volného času
 • asistent pedagoga

Předškolní pedagogika

 • učitel/ka mateřské školy
 • vychovatel/ka
 • pedagog volného času
 • asistent pedagoga

Pedagogika volného času

 • vychovatel/ka
 • pedagog volného času
 • asistent pedagoga

Cílem vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 je příprava pedagogických pracovníků pro předškolní vzdělávání, výchovu a řízení volného času dětí i dospělých. Absolventi najdou uplatnění podle získaného zaměření ve všech typech vzdělávacích zařízeních.

K přijímacímu řízení budou uchazeči pozváni písemně. Podmínkou pro přijetí je předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Výuka denního studia je rozdělena do dvou období školního roku:

 • zimní období - 16 týdnů výuky a 3 týdny pro klasifikaci
 • letní období - 14 - 16 týdnů výuky a 3 týdny pro klasifikaci

Vzdělávací program má modulový charakter. Student plní všechny moduly předepsané pro dané studijní zaměření a výsledky získává určeným způsobem klasifikace (např. zápočet, klasifikovaný zápočet či zkouška). V průběhu studia absolvují všichni  studenti  povinně  plavecký, lyžařský a sportovně - turistický kurz, odbornou pedagogickou praxi a exkurze ve výchovně vzdělávacích zařízení.