Novinky

 • Maturitní zkouška pro školní rok 2019/2020 je upravena Zákonem č. 135, ze dne 27.3.2020.

  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-135

  Pokud maturitní zkouška proběhne (při obnovení výuky v termínu do 1.6.2020),

  bude profilová maturtiní zkouška probíhat v plném rozsahu,...

 • Ředitelství školy rozhodlo o změně termínu pro odevzdání absolventské práce do 15. 5. 2020.
 • Z důvodu nouzového stavu, vyhlášeného Usnesením vlády ČR ze dne 12.3.2020 č.194 vám bude přiměřeně snížena úplata za ubytování v měsíci březnu a úplata po dobu platnosti vyhlášeného nouzového stavu vám bude prominuta.

 • Provoz školy VOŠP a SPgŠ, Komenského nám. 22: Po - Pá 6:00 - 14:30 hodin

  Výdej stravy na DM Strakovská: Po - Pá 11:00 do 12:30 hodin.

 • Na základě rozhodnutí ředitele školy je od 16.3.2020 umožněno pedagogickým pracovníkům

  pracovat z domu (tzv. home office). Rozhodnutí platí na dobu omezenou.

  Domácí přípravu žáků a studentů vyučující zajistí dle svých možností, popř. využijí technické vybavení školy.

  ...

 • Odborná pedagogická praxe studentů VOŠP v Německu a v Rakousku bude ukončena 13. 3. 2020.

  Povinná karanténa

  Vzhledem k vyhlášení...