Organizace školního roku - srpen, září

01.08.2017 - 11:11

ČERVENEC – SRPEN  2017

do 31.7.          Žádost o předsedu podzimního termínu absolutoria

1.7. – 1.9.        Hlavní prázdniny

1.7. – 28.8.      Čerpání dovolené

25.8.                Uzávěrka přihlášek do dalšího kola přijímacích zkoušek VOŠ

29.8.                Nástup vyučujících do školy

29.8.                Zahajovací porada – 8:30 hod.

29.8.                Porada vedoucích studijních skupin VOŠ a další zájemce v 10:30 hod. učebna č. 28

                        (informační schůzka)

29.8. – 15.9.    Opravné zkoušky studentů VOŠ

29.8. – 1.9.      Odložené klasifikace SŠ (viz rozpis)

29.8. – 30.8.    Schůzky předmětových komisí, odevzdat sešit PK ke kontrole a plán PK na 

                        nový školní rok (vedoucí PK) + plán exkurzí

30.8.                Další kolo přijímacího řízení VOŠ (v případě nenaplnění stud. skupin)

do 31.8.          Příprava plánovaných exkurzí podzim 2017

do 31.8.          Odevzdání absolventských prací k podzimnímu termínu absolutoria,

                       kontrola splnění forem hodnocení VOŠ za 3. ročník DEN a 4. ročník SPZ

 

ZÁŘÍ 2017         

1.9.                  Školení BOZP a PO, v 8:00 hod., učebna č. 43

                        Školení řidičů, v 10:00 hod., učebna č. 43

1.9.                  Zápis a konzultace 2. ročníku dálkového studia (8:00 hod.)

                        D2. A, B         1. 9. 2017        (Ml, Du)

3.9.                  Schůzka rodičů (a žáků) 1. ročníků SŠ 2017/18      

                        S1. A, B         15:30 hod.      DM   Strakovská, jídelna

                        S1. C, D         16:30 hod.      DM   Strakovská, jídelna

4.9.                  Zahájení školního roku 2017/18, třídní hodiny SŠ v 8:00 hod.                             

4.9.                  Zápis a tříd. hodiny: VOŠ – denní forma studia (10:00 hod.)

                       Zápis a konzultace ročníků dálkového studia (8:00 hod.)

                       D4. A, B         5. 9. 2017        (Pa, Št)

                       D3. A, B         6. 9. 2017        (Fr, Ma)

                       D1. A, B         7. 9. 2017        (Šm, Še)

do 4.9.            Vyplnit nové třídní knihy (tř. učitelé + vyučující)

4.9. – 6.9.        Adaptační seminář Mladočov S1. A, B – So, Ra, Kš, vychovatelky         

6.9. – 8.9.        Adaptační seminář Mladočov S1. C, D – So, Ln, Pl, vychovatelky         

4.9. – 8.9.        Státní písemná maturitní zkouška (podzimní termín, DT a PP od 12:00 hod. 4. 9.)

                       – probíhají pouze ve spádových školách                                         

5. – 6.9.          Absolutorium Most – Vj 

do 8.9.            Kontrola potvrzení o zaplacení školného VOŠ – 1. ročníky DEN i  SPZ

8.9.                 Odevzdat hodnocení absolventských prací: oponenti a vedoucí AP

                       (absolutorium – podzim 2017)

8.9.                  Praktická maturitní zkouška – DVV, HMS; od 10:00 hod., učebna č. 43, 44

11.9. – 15.9.    Studijní volno pro absolutorium VOŠ (podzimní termín)

do 11.9.          Příprava informačních materiálů pro výstavy škol (Še, Kl, Kj)

14.9.               Absolutorium Kroměříž – Vv (popř. 13.9.)

………….       Maturitní zkoušky Přerov, Prachatice, Nová Paka, Beroun (Ml, Ma)

do 15.9.          Vyplnit nové třídní výkazy SŠ + v PC doplnit osobní data žáků, záznamy z matriky, záznamy o praxi, kurzy aj. (třídní učitelé)