Pedagogický sbor

 • Seznam vyučujících a kontakty

  14.11.2016 - 00:00

  Vedení školy

   
   JMÉNO (ZKRATKA)
  FUNKCE
  PŘEDMĚTY
  MÍSTNOST
  E-MAIL

  Mgr. Leníček Stanislav (Le)

  ředitel školy 

   Tv 
   

  Mgr. Kusá Olga  (Ku)

  zástupce ředitele pro VOŠ - denní
   Tv, Čj 
  kusa [at] vospspgs.cz (kusa [at] vospspgs.cz )
  RNDr. Lišková Hana (Lš)
  zástupkyně ředitele pro SPgŠ  Mat, Che

  č. 7

  liskova [at] vospspgs.cz

  Mgr. Hřebcová Vlasta (Hř)

  zástupce ředitele pro VOŠ - dálkové
   Ped, Hv
  hrebcova [at] vospspgs.cz (hrebcova [at] vospspgs.cz)

  Učitelé

  JMÉNO (ZKRATKA)
  PŘEDMĚTY
  MÍSTNOST
  E-MAIL
  Benešová Aneta, (Be) Anj č. 47 benesova [at] vospspgs.cz
  Běťáková Alena, Mgr. (Bk) - MD Hv, Anj č. 47 betakova [at] vospspgs.cz
  Bobková Markéta, Mgr. (Bo) Bio, Che č. 29 bobkova [at] vospspgs.cz
  Brklová Anna, RNDr. (Ba) *
  Bio, Che
   
  Volštátová Vítězslava (Vš)* PEP    
  Dušková Kristýna, MgA. (Du) Tdr č. 10  duskova [at] vospspgs.cz
  Dvořáková Věra, Mgr. (Dk)
  Vv, Obn
  dvorakova [at] vospspgs.cz
  Flídrová Monila, Mgr. (Fl) Anj, Mat č. 47 flidrova [at] vospspgs.cz
  Fruniová Zuzana, PhDr. (Fr)
  Obn, Fil
   č. 5 fruniova [at] vospspgs.cz
  Fryaufová Marie, Mgr. (Fa)
  Anj
  fryaufova [at] vospspgs.cz
  Gloserová Miluše, Mgr. (Gl) Vv č. 10 gloserova [at] vospspgs.cz
      č. 24  
  Hadáčková Drahomíra, Mgr. (Ha) Obn, Děj
  hadackova [at] vospspgs.cz
     
   
   
  Jandová Lenka, Bc. (Jd) * SPg č. 5 jandova [at] vospspgs.cz
  Jašková Jarmila, Mgr. (Ja) Pg, Ps 
  jaskova [at] vospspgs.cz
  Junková Petra, Mgr. (Jk)   Tv, Bio, Anj 
  junkova [at] vospspgs.cz
  Kicukisová Romana, Mgr. (Kc) 
  SPg 
  kicukisova [at] vospspgs.cz
  Kladivová Lenka, Mgr. (Kd) Čj, Nj č. 47 kladivova [at] vospspgs.cz
  Kleiner Ondřej, Mgr. (Kj) Ivt, Hv  kleiner [at] vospspgs.cz
  Klofandová Jitka, Mgr. (Kl) 
  Vv, Dej 
  klofandova [at] vospspgs.cz 
  Kolářová Ivana, Mgr. (Kv)* 
  Anj 
   
  Kraj Štěpán, Mgr. (Kš) Tv, Obn, Ekn kraj [at] vospspgs.cz 
  Krátká Eva, Mgr. (Ke) Nej, Anj, Ped č. 47 kratka [at] vospspgs.cz
  Krčmářová Daniela, Bc. (Kř) * Hv krcmarova [at] vospspgs.cz
  Kroulíková Dagmar, Mgr. (Kr)*
  Rpd
  kroulikova [at] vospspgs.cz
  Kučerová Šárka, Mgr. (Kč) Anj, Hv kucerova [at] vospspgs.cz
  Kumpoštová Petra, Mgr. (Kp)*
  SPg
   
  Kutal Daniel, DiS. (Kt)*
  Ivt
  kutal [at] vospspgs.cz 
  Límová Magda, Mgr. (Lí) *
  SPg 
   
  Lněničková Zuzana (Ln)
  Tv, Mat 
  lnenickova [at] vospspgs.cz (lnenickova [at] vospspgs.cz )
  Macková Jana, PaedDr. (Ma)
  Nj, Čj, Obn 
  mackova [at] vospspgs.cz
  Motl Milan, Mgr.  (Mo)
  Hv, Děj, Sbz 
  motl [at] vospspgs.cz
  Müller Richard, Mgr. (Ml) 
  Ped, Hv
  muller [at] vospspgs.cz
  Nováková Pavlína, Mgr. (Nv) 
  SPg, Hv 
  novakova [at] vospspgs.cz 
  Pajurková Zlatuše, Mgr. (Pa)
  Ped, Čj
  pajurkova [at] vospspgs.cz (pajurkova [at] vospspgs.cz )
  Pečinka Miloslav (Pe) Tv, Bio
  pecinka [at] vospspgs.cz 
  Pešinová Radka, DiS. (Pn)*
  Pep
  pesinova [at] vospspgs.cz
  Poláková Jana, Mgr.  (Pl) Bio, Zem č. 29
  polakova [at] vospspgs.cz
  Sopoušek Rostislav (Sš) Ped, SPg č. 5 sopousek [at] vospspgs.cz
  Radiven Angela, Mgr. (Ra) Anj č. 47 radiven [at] vospspgs.cz 
  Renčín Aleš, Mgr. (Re) Tv, Anj č. 41 rencin [at] vospspgs.cz
  Saqua Pavel, Mgr. (Sq)
  Tv, Ped
  saqua [at] vospspgs.cz
  Sodomková Soňa, PhDr. (So)
  Psy, Rj
  sodomkova [at] vospspgs.cz
  Skočílková Jaromíra, Mgr. (Sč) Mat, Zem č. 29 skocilkova [at] vospspgs.cz
  Stříteská Renata, Mgr. (Sr) Che, Fyz č. 29 striteska [at] vospspgs.cz 
  Světlíková  Markéta, Mgr. (St) Drv č. 5  
  Soukupová Tamara (Sp)* Ruj č. 5  
  Šefrna Karerl Matěj, MgA. (Še)
  Tdr
  sefrna [at] vospspgs.cz
  Šimková Dagmar,  Mgr. (Šm)
  Psy, Ped
  simkova [at] vospspgs.cz
  Šímová Eva, Mgr. (Ší) - MD Anj, Čj č. 47 simova [at] vospspgs.cz
  Škopová Valerie, Mgr. (Šk) Ang, Vv č. 47 skopova [at] vospspgs.cz
  Štěpánová Iva (Št)
  Ped, Psy
  stepanova [at] vospspgs.cz
  Švecová Jana, Mgr. (Šv) Hv, Čj  svecova [at] vospspgs.cz
  Urbánková Dana, Mgr. (Ur)
  Hv, Čj
  urbankovada [at] vospspgs.cz
  Urbánková Dana, Mgr. (Ub)
  Obn, Čj
  urbankovadn [at] vospspgs.cz
  Vágnerová Milada, Mgr. (Vg) Mat, Ivt č. 29 vagnerova [at] vospspgs.cz (vagnerova [at] vospspgs.cz )
  Vávra Jan. Mgr. (Vv) Čj, Dej č. 24 vavra [at] vospspgs.cz
  Večeřová Šárka (Vč) Vv, Obn č. 10 vecerova [at] vospspgs.cz
  Vejrosta Vladimír, Mgr. (Vj) Obn, Dej č. 24 vejrosta [at] vospspgs.cz
  Vencálková Kateřina (Ve) Psy č. 5  

  *externí učitel

 • Činnosti předmětových komisí

  17.09.2013 - 00:00

  Realizované iniciativy v rámci komise PPS jsou zaměřeny zejména na:

     • uskutečňování stanoveného vzdělávacího programu (např. zpracování maturitních okruhů
       a okruhů k absolutoriu, návrhů témat absolventských prací)
     • výchovné poradenství (individuální konzultace se žáky a studenty, spolupráce
        s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími odbornými institucemi i odborníky)
     • primární protidrogovou prevenci
     • přednáškovou a lektorskou činnost
     • adaptační programy pro žáky střední školy
     • vedení a inovaci odborných knihoven
     • exkurze do předškolních, školských a jiných zařízení
     • účast na vzdělávacích akcích v rámci celoživotního vzdělávání (přednášky, semináře)
     • účast na realizaci veřejných sbírek pro nemocné a handicapované
     • péče o nadané žáky a studenty
     • vedení a organizace Středočkolské odborné činnosti (SOČ)

  Předmětové komise: