Novinky

 • Plavání měst v Litomyšli 2017

  09.10.2017 - 11:15

  První říjnovou středu se již tradičně v Litomyšli uskutečnila akce vedoucí k propagaci plaveckého sportu tzv. Plavání měst. Z naší školy se zúčastnilo 60 plavců, což je velice solidní účast. O to větší radost můžeme mít i z celkového výsledku, kde se město Litomyšl umístilo na druhém místě v...

 • Celostátní konference učitelů matematiky

  09.10.2017 - 09:28

  O Z N Á M E N Í

  Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků

  ve spolupráci s VOŠP a SPgŠ Litomyšl zve učitele matematiky na konferenci

  Jak učit matematice žáky ve věku 10 – 16 let

  Setkání učitelů matematiky se koná ve dnech 19. – 21...

 • Složení předmětové komise tělesné výchovy

  27.09.2017 - 00:00
  předseda: Mgr. Kraj Štěpán (Kš) členové: Mgr. Kusá Olga (Ku) Mgr. Leníček Stanislav (Le)

  Mgr. Saqua Pavel (Sq)

  Mgr. Junková Petra (Jk) Mgr. Pečinka Miloslav (Pe)
 • Seznam vyučujících a kontakty

  27.09.2017 - 00:00

  Vedení školy

  JMÉNO (ZKRATKA) FUNKCE PŘEDMĚTY MÍSTNOST E-MAIL

  Mgr. Leníček Stanislav (Le)

  ředitel školy

  Tv č. 1

  Mgr. Kusá Olga (Ku)

  vedoucí dálkového studia VOŠP Tv, Čj...
 • Složení předmětové komise českého jazyka a společenských věd

  27.09.2017 - 00:00
  předseda: Mgr. Urbánková Dana (Ub) členové: Mgr. Švecová Jana (Šv) Mgr. Pajurková Zlatuše (Pa) PhDr. Fruniová Zuzana (Fr) Mgr. Dvořáková Věra (Dk) Mgr. Kraj Štěpán (Kš) Mgr. Vejrosta Vladimír (Vj) Mgr. Vávra Jan (Vv) Mgr. Kladivová Lenka (Kd) Mgr. Urbánková Dana (Ur) Mgr. Hadáčková Drahomíra (Ha) Mgr. Novotná Iva (Nt) Mgr. Vargová Markéta (Va)
 • Složení předmětové komise cizích jazyků

  27.09.2017 - 00:00

  předseda:

  Mgr. Marie Fryaufová (Fa)

  členové:

  PaedDr. Macková Jana (Ma)

  Mgr. Kučerová Šárka (Ku)

  Mgr. Kladivová Lenka (Kd)

  Mgr. Škopová Valerie (Šk)

  Mgr. Krátká Eva (Ke)

  Mgr. Radiven Angela (Ra)

  Mgr. Slezák Tomáš (Sz)

  Mgr. Kolářová Ivana (Kv)

  Mgr. Soukupová Tamara (Sp)

 • Složení předmětové komise dramatické výchovy

  27.09.2017 - 00:00
  předseda: MgA. Šefrna Matěj Karel (Še) členové: MgA. Dušková Kristýna (Du) Mgr. Kroulíková Dagmar (Kr)
 • Složení předmětové komise hudební výchovy

  27.09.2017 - 00:00
  předseda: Mgr. Richard Müller (Ml) členové: Mgr. Motl Milan (Mo) Mgr. Švecová Jana (Šv) Mgr. Hřebcová Vlasta (Hř) Mgr. Andělová Markéta (An) Mgr. Krčmářová Daniela (Kř) Mgr. Nováková Pavlína (Nv)

  Mgr. Kleiner Ondřej (Kj)

  Mgr. Urbánková Dana (Ur)
 • Pedagogická praxe

  27.09.2017 - 00:00
  Činnost předmětové komise pedagogické praxe

  Členové předmětové komise pedagogické praxe zajišťují a realizují vedení různých typů pedagogických praxí, a to praxe souvislé, průběžné, blokové, prázdninové nebo kombinované. Žáci SŠ a studenti VOŠ během praxe poznávají široké...

 • Složení předmětové komise pedagogiky a psychologie

  27.09.2017 - 00:00

  předseda: Mgr. Jašková Jarmila (Ja)
  členové (pedagogika a psychologie):
  PhDr. Sodomková Soňa (So)
  Mgr. Šimková Dagmar (Šm)
  Štěpánová Iva (Št)
  Mgr. Müller Richard (Ml)
  Mgr. Hřebcová Vlasta (Hř)
  Mgr. Saqua Pavel (Sq)
  Mgr. Krátká Eva (Ke)...

Stránky