Celostátní konference učitelů matematiky

09.10.2017 - 09:28

O Z N Á M E N Í

Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků

ve spolupráci s VOŠP a SPgŠ Litomyšl zve učitele matematiky na konferenci

Jak učit matematice žáky ve věku 10 – 16 let

 

Setkání učitelů matematiky se koná ve dnech 19. – 21. října 2017 v Litomyšli.

Na programu budou plenární a paralelně probíhající přednášky předních odborníků (matematiků a psychologů), zabývajících se problematikou matematického vzdělávání. Tématem budou aktuální výsledky výuky matematiky na základních školách, práce s nadanými žáky a s žáky se specifickými poruchami učení. Jednání v dílnách a sekcích pro učitele I. a II. stupně ZŠ a prvních ročníků středních škol bude příležitostí pro výměnu zkušeností učitelů z praxe. Prostor bude i pro diskusi na aktuální téma matematické gramotnosti, testování žáků a na práci začínajících učitelů matematiky. Nebude chybět ani nabídka učebnic a didaktických pomůcek.

Bližší informace a online přihlášky najdete na adrese www.suma.jcmf.cz v sekci „Akce – konference pro ZŠ“.

Kontaktní adresa:

RNDr. Hana Lišková, VOŠP a SPgŠ, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl, tel. i fax.: 0461/615705, mobil: 603 753 521,

e-mail: liskova [at] vospspgs.cz

Přílohy: