Novinky

 • Uchazeči, kteří se dne 22.6.2016 řádně dostavili k přijímacímu řízení na VOŠP - denní studium a splnili všechny náležitosti (ověřený opis maturitního vysvědčení, zdravotní potvrzení, ...) jsou přijati.

  Školné zašlete do 15 dnů na účet č. 1435591/0710, konstantní symbol 308, specifický symbol - rodné číslo,

  variabilní symbol pro zaměření Speciální pedagogika - 511

  variabilní symbol pro zaměření Předškolní pedagogika - 512

  variabilní symbol pro zaměření Pedagogika volného času - 513

 • Základy speciální pedagogiky pro pedagogické pracovníky pracující s dětmi se speciálními potřebami

  Akreditovaný vzdělávací kurz Základy speciální pedagogiky pro pedagogické pracovníky pracující s dětmi se speciálními potřebami je určen těm, kteří chtějí získat nové dovednosti...

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

  Akreditovaný vzdělávací kurz pro získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je určen těm, kteří chtějí získat nové dovednosti a kompetence v oblasti péče o děti a získat...

 • I v letošním roce se žáci naší školy zúčastnili Středoškolské odborné činnosti. Ročník 2015/2016 je již 38. v historii soutěže. V okresním kole prezentovaly své odborné práce hned tři studentky: Martina Dvořáková (S3.B), Vendula Pavlíková (S3.B) a Lenka Vaníčková (S3.C)....

 • Termíny podání přihlášky na denní studium vyšší odborné školy pedagogické: do 10. 6. 2016 - PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ do 20. 8. 2016 do 23. 9. 2016 do 21. 10. 2016 (další kolo, pokud počet...