Novinky

 • Srdečně Vás zveme na další mezinárodní koncert! Volné lístky jsou již k vyzvednutí v IC nebo Galerii de Lara.

 • ČERVENEC – SRPEN 2016

  1.7. – 31.8. Hlavní prázdniny

  20.8. Uzávěrka přihlášek do dalšího kola přijímacích zkoušek VOŠP

  29.8. Nástup vyučujících do školy, zahajovací porada – 8,30 hod.

  29.8. – 15.9. Opravné zkoušky studentů VOŠ

  29.8 až 31.8. Odložené...

 • Uchazeči, kteří se dne 22.6.2016 řádně dostavili k přijímacímu řízení na VOŠP - denní studium a splnili všechny náležitosti (ověřený opis maturitního vysvědčení, zdravotní potvrzení, ...) jsou přijati.

  Školné zašlete do 15 dnů na účet č. 1435591/0710, konstantní symbol 308, specifický symbol - rodné číslo,

  variabilní symbol pro zaměření Speciální pedagogika - 511

  variabilní symbol pro zaměření Předškolní pedagogika - 512

  variabilní symbol pro zaměření Pedagogika volného času - 513

 • Základy speciální pedagogiky pro pedagogické pracovníky pracující s dětmi se speciálními potřebami

  Akreditovaný vzdělávací kurz Základy speciální pedagogiky pro pedagogické pracovníky pracující s dětmi se speciálními potřebami je určen těm, kteří chtějí získat nové dovednosti...

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

  Akreditovaný vzdělávací kurz pro získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je určen těm, kteří chtějí získat nové dovednosti a kompetence v oblasti péče o děti a získat...